2016/2017.tanév 1.félév testnevelési óráinak pótlása


 

A  2016/2017-es tanév 1.félév testnevelési óráinak pótlása az alábbiak szerint történik:

 

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk !

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk !

                                                                                  Testnevelési Intézeti Tanszék

A tanszék oktatói és elérhetőségeik


 
                                           A TANSZÉK OKTATÓI


 

Hallgatói tájékoztató 2016-17.tanév 1.félév

Tisztelt Hallgatóink!

Az alábbiakban a Testnevelési Intézeti Tanszék tájékoztatóját és követelményeit közöljük. Minden oktatással kapcsolatos kérdésben forduljanak a testnevelő tanárokhoz

 A 20016/2017. tanév I. félévére azoknak a hallgatóknak a jelentkezését fogadjuk el, akik a NEPTUN rendszerben a regisztrációs héten a számukra meghirdetett Testnevelés tárgyat felvették. A tárgyfelvételi kötelezettség vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik végleges, vagy részleges orvosi illetve tanulmányi felmentést kérelmeznek. Fontos: A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni!

A 2016/2017. tanév I. félévének fontosabb feladatai

1. Regisztrációs hét: 2017. 08. 29. – 2016. 09. 02. A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő TESTNEVELÉS tárgyat felvenni. (Karnak, évfolyamnak, félévnek megfelelő kurzust kell választani!)

. 2. A szorgalmi időszak első hete: 2016. 09. 05. – 2016. 09.09. A NEPTUN-ban történő sikeres tárgyfelvétel után, a szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak a Körcsarnok földszintjén a választott szakcsoportra, sportágra feliratkozni (H-CS: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00). Az alábbi lehetőségek közül lehet választani: - kondicionálás (erősítés), edzés, - tenisz (sátor, salak), - kosárlabda, - labdarúgás (műfű, terem), ,- tollaslabda - asztalitenisz, - aerobik, - úszás (haladó). A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben lehetőség van más szakcsoportba való átjelentkezésre. A hallgató szemeszterenként más – más szakcsoportot is választhat! Fontos: A félévet a választott szakcsoportban kell a hallgatónak teljesíteni! 3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2016. 09. 05. - 2016. 09. 30. A hallgatók a testnevelés alóli felmentésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a szorgalmi időszak első négy hetében intézhetik. Felmentések: 1. A féléves, éves, végleges orvosi, és tanulmányi felmentések leadásának határideje minden félév szorgalmi időszakának első négy hete. 2. Betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak

3. A sportolói felmentés engedélyezését minden félév szorgalmi időszakának első négy hetében kell kérni. a) A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni egyesületi tagsági igazolását, rajt vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolását. Élsportolók esetében a Testnevelési Intézeti Tanszék egyedi elbírálással élhet. b) Azok a hallgatók is kérhetik felmentésüket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívül sportolnak versenyszerűen (egyedi elbírálás). c) A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik. A Miskolci Egyetem Természetjáró Szakosztályában, és a MELK keretei között végzett sporttevékenységhez is szükséges a sportorvosi engedély. Fontos: A felmentések érvényességi ideje fél év. Fontos: A vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el!

4. A testnevelés órák teljesítése: 2016. 09.12. – 2016. 12. 09. Ebben az időszakban teljesíthetők a testnevelés tantárgyi követelményei. Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tanszéki követelmények A testnevelési órák célja a választott sportág mozgásanyagának, alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság, a helytelen testtartás ellensúlyozása, a keringési-légzési rendszer fejlesztése a sportágak mozgásanyagával. E célok elérése érdekében kívánatos a rendszeres óralátogatás, akár heti több alkalommal. Fontos: A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben lehetőség van más szakcsoportba átjelentkezni

. Fontos: A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését.

Fontos: Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező! Fontos: A Testnevelési Intézeti Tanszék a félév elfogadásának feltételeként előírja a félévenkénti minimum 10 alkalommal való aktív részvételt. Fontos: Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.

Fontos: Testnevelési óra csak a Testnevelési Intézeti Tanszék által szervezett, vezetett, illetve engedélyezett formában kerülhet lebonyolításra.

Fontos: Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tanszéki követelményekben előírt minimális óraszám/alkalom legalább 60%-át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

Fontos: Nem teljesíthető a testnevelési óra a testnevelő tanárok munkaidőn kívüli, egyetemi vagy más helyszínen tartott magánfoglalkozásain!

Fontos: A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, valamint az M0-ás kondicionáló terem igazolásait nincs módunkban félév aláírása céljából elfogadni. A mulasztás pótlására a Testnevelési Intézeti Tanszék folyamatosan biztosítja a lehetőséget, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének végéig. Azok a hallgatók, akik ebben az időszakban sem teljesítik az aláírás feltételeit, órát csak az illetékes karok előírásai szerinti időszakban pótolhatnak, amire a tanszék lehetőséget biztosít.

Fontos: A szorgalmi időszak kilencedik hete után órára jelentkezést a Testnevelési Intézeti Tanszék nem fogad el, az érintett hallgatóknak a pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva a félév végi aláírásuk! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek. A hallgatók a Testnevelési által biztosított időpontban vehetnek részt a foglalkozásokon. Az órarendi, és az egyéni tanulmányi rendből eredő óraütközéseket a tanszék figyelembe veszi.

Fontos: Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az órákat

. Fontos: Idegenek, illetéktelenek jelenlétükkel az órát nem zavarhatják! A foglalkozások kezdési ideje: Egész óra +10 perc, vége: következő egész óra+30 perc Városi Kemény Dénes Uszoda: egész óra, vége: egész óra+45 perc Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.

5. Vizsgaidőszak: 2016. 12. 12. – 2017. 01. . Fontos: A dékánok által engedélyezett időszakban az aláírás pótlása.

6. Egyéb

Ügyintézés:

1. A foglalkozást vezető tanárnál.

2. Tanulmányi ügyekben: H - CS: 09:00 -11:00, 14:00-15:00, P: 09:00-11:00 Körcsarnok fsz. Tolnai János

3. Egyetemi-főiskolai versenyekkel kapcsolatos, egyesületi és edzőképző kérdésekben: Körcsarnok fsz. 25-es szoba (Tapolcai út felőli oldal). Bokros György

4. Létesítmények igénybevételével kapcsolatban: Körcsarnok fsz. Brindza Henrietta, gazdasági ügyintéző 5. Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint): Körcsarnok fsz. 25-es szoba (Tapolcai út felőli oldal). Bokros György

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdésükkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek.

Fontos: A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése miatt bekövetkezett hiányosságokért a tanszék nem vállal felelősséget. A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás pótlását illetve megtagadását vonhatja maga után!

Miskolc, 2016. 08. 29.

 

Dr. Főnyedi Gábor Intézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus

www.testneveles.uni-miskolc.hu

Amerikai Futball és Cheerleading

 Az edzések: 

 

 
 Elérhetőségek: 

Amerikai Futball: Molnár Norbert (0620/2850588) - norbertmolnar87@gmail.com
Cheerleading: Szabó Janka (0670/6015352) - janka.szabo@citromail.hu

 

Miskolci EgyetemTermészetjáró Szakosztály

 A Miskolci Egyetem Természetjáró Szakosztálya a most induló félévben is szeretettel vár minden természetkedvelőt a hétvégi túrákra.

A szakosztály honlapja: http://www.uni-miskolc.hu/tura/index.php

MEFOB Floorball 5.helyezett csapat

MEFOB Floorball 5.helyezett csapat
Tartalom átvétel

aktuális felhőkép

Felhőkép

Legfrissebb kép

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk !